مواد اولیه معدنی | مواد اولیه | خرید مواد اولیه معدنی | خرید مواد اولیه | قیمت مواد اولیه معدنی

به طور کلی موادی که به عنوان ماده پایه در صنعت و ساختمان به کار می رود را مواد اولیه می نامند.

ایران یکی از غنی ترین کشورها از نظر میزان مواد اولیه معدنی می باشد. در خاورمیانه کشورهای در حال توسعه زیادی وجود دارد. این کشورها برای توسعه به مواد اولیه معدنی نیازمندند و این در حالی است که اکثر آنها از لحاظ وجود این مواد فقیر هستند. ایران می تواند منبع خوبی برای صادرات این محصولات به این کشورها باشد.

خطرناکترین مواد اولیه معدنی

آزبست آبی خطرناکترین عنوان مواد اولیه معدنی جهان را به خود اختصاص داده است. این ماده می تواند باعث سرطان ریه در افراد شود.

هيدروكسي آپاتيت که از گروه های فسفات است با مسدود کردن دریچه های قلب و عروق دومین مواد اولیه معدنی خطرناک را دارد.

آزبست سفید مورد بعدی است. در ایران برای اولین بار عموم مردم نام آن را زمانی شنیدند که این مواد اولیه معدنی علی رغم ممنوعیت به کارگیری، همچنان در تولید روغن ترمز به کار می رود. البته این ماده اولیه در ایالات متحده امریکا هم برای تولید روغن ترمز استفاده می شود. در سالیان اخیر بعضی از معادن تولید آزبست تعطیل شده اند. سفید چین دومین تولید کننده و بزرگترین مصرف کننده این مواد اولیه معدنی در جهان است. آزبست موجب بیماری های ریوی می شود.

ماده بعدی سیماب است. البته سیماب در حالت عادی خطر جدی ای ندارد. زمانی سیمان جزء مواد اولیه معدنی خطرناک به حساب می آید که اکسید شود. اسپانیا دارای معادن زیادی سیماب است.