درباره ما

گروه بازرگانی پیشگامان شیمی صنعتی فعالیت خود رااز سال 1390با هدف سرمایه گذاری در صنعت مواد شیمایی صنعتی فعالیت خود را آغاز کرد این شرکت یکی از شرکت های پیشگام مواد صنعتی میباشد که همواره مبنای همکاری خود را بر اساس منافع مشترک و رضایتمندی همکاران و مشتریان قرار داده و با تکیه بر لطف […]