اسانس

اسانس را در فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان عطرمایه می نامند. این واژه از زبان فرانسوی به معنای جوهر وارد واژگان فارسی شده است.

بیشتر مواد آن را الکل تشکیل می دهد و در آن روغن نیز وجود دارد.

اسانس رنگ ندارد ولی در صورت اکسید شدن تیره رنگ می شود و مایعی معطر است.

مصریان باستان برای اولین بار در حدود پنج هزار سال پیش برای اولین بار از اسانس استفاده کردند. آنها برای مومیایی کردن نیز از اسانس استفاده می کردند.

از آنجایی که اسانس فرار است حتما باید در ظروف دربسته نگهداری شود.

وقتی که روی بسته بندی مواد غذایی را می خوانیم، در قسمت مواد تشکیل دهنده نوشته شده : افزودنی های مجاز. این افزودنی های مجاز در واقع همان اسانس های خوراکی هستند. 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :