اسید

اسید ترش مزه است و رنگ مواد را تغییر می دهد. ریشه ی این کلمه هم acidus به معنای ترش است. بیشترین استفاده از آن به عنوان ماده ای که از فاسدشدن مواد غذایی جلوگیری می کند صورت می پذیرد. در زمستان اگر مقداری اسید را روی علف تازه خشک شده بریزید مواد مفید آن را تا حد بالایی حفظ می کند.

نام گذاری اسیدها بر اساس نافلزهایی که در آنها وجود دارد صورت می پذیرد.

اگر موهایتان شوره می زند برای برطرف کردن آن می توانید از آب اسیدی استفاده کنید.

اگر می خواهید پلاک روی دندانتان را برطرف کنید آب اسیدی راه کار مناسبی است.

اگر برای آبیاری از آب اسیدی استفاده کنید جلوی رشد قارچ های مضر در باغچه یا گلدان شما را می گیرد. 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :