اکسید

در فرهنگ لغت دهخدا آمده است که ترکیب فلزات با اکسیژن را اکسید گویند.

آهک زنده را اکسید آهک می نامند.

اولین باری که مردم عادی کلمه ی اکسید را شنیدند در مذاکرات هسته ای بود. در این مذاکرات مقرر شد که اورانیومی که تا بیست درصد غنی سازی شده است اکسید شود.

برای ساخت اکسید آهن کافی است که جوهرنمک و بشر و سود سوزآور و سیم ظرف شویی داشته باشید. 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :