مواد معدنی

مواد معدنی کانی ها یا فلزاتی هستند که به صورت طبیعی به وجود آمده اند.

برای قیمت گذاری مواد معدنی به کیفیت آن و میزان ناخالصی آن توجه می شود.

برای انجام فعالیت های بیوشیمیایی بدن انسان وجود مواد معدنی ضروری است.

یک از ضررهایی که مصرف دخانیات و الکل به بدن انسان می رساند بر هم زدن توازن مواد معدنی موجود در بدن است. برای برگشتن میزان این مواد به حالت نرمال سونا درمانی توصیه می شود. بهتر است کسانی که دچار عدم توازن مواد معدنی در بدن شده اند در روزهایی که هوا آلوده است از منزل خارج نشوند. زیرا به علت وجود گازها و فلزات سمی در هوا بیماری آنها تشدید می شود.

مواد معدنی ای که از معدن استخراج می شوند بهتر است که ابتدا فرآوری شده و سپس به کشورهای دیگر صادر شوند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :