نیترات

یون آن را از اسیدنیتریک نیز  می توان تولید نمود. نیترات موجود در آب برای انسان مضر است. از آنجایی که این ماده به صورت محلول در آب است روش های متداول و معمولی تصفیه آب نمی توانند آن را از بین ببرند.

آیا نیترات باعث سرطان می شود؟

با قطعیت نمی توان پاسخ داد زیرا نتایج تحقیقات در کشورهای مختلف با هم تناقض دارند. از طرف دیگر تعداد متغیرها در آزمایش نیترات زیاد بوده است.

اسفناج را به علت وجود نیترات در آن برای تهیه غذای کودکان استفاده نکنید.

یک باور غلط که در بین مردم وجود دارد این است که جوشاندن آب نیترات آن را از بین می برد. این در حالی است که این کار غلظت نیترات موجود را افزایش می دهد. 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :