هیدروکسید

هیدروکسید پتاسیم قدرت حلالیت در آب بالایی دارد. از آن در آبکاری ساخت باتری و صابون استفاده می شود.

هیدروکسید پتاسیم قدرت جذب آب بالایی دارد به طوری که جدایی آن از آب بسیار دشوار است.

هنگام استفاده از این هیدروکسید باید توجه داشت که غلظت بالاتر از دو درصد آن در باعث خورندگی پوست می شود.

برای دباغی حیوانات این ماده به کار گرفته می شود. در تولید کودهای شیمیایی از هیدروکسید استفاده می شود. برای زدودن پوست های کلفت در مانیکور از این ماده استفاده می شود.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :