کود کشاورزی

به طور کلی به هر موادی که برای رشد گیاهان و درختان مناسب باشد کود کشاورزی گفته می شود.

کود کشاورزی به سه دسته تقسیم می شود : 1-کودشیمیایی 2-کود آلی 3- کود بیولوژیک

لزوم نگهداری در دمای پایین از معایب کود کشاورزی بیولوژیک محسوب می شود. کود شیمیایی هم در صورت استفاده بی رویه باعث ضرر رساندن به خاک می شود. کود کشاورزی بیولوژیک حجم کمتری نسبت به کود شیمیایی تولید می کند. کود کشاورزی اوره کودی است که به راحتی در آب حل می شود.

این که از کدام نوع کود استفاده کنید به سیاست اختاذی شما درباره ی سود بستگی دارد. اگر سود کوتاه مدت مد نظر شماست ما به شما کود شیمیایی را توصیه می کنیم. اگر سود بلند مدت می خواهید از کود کشاورزی بیولوژیک استفاده کنید. توجه داشته باشید که استفاده از کود کشاورزی شیمیایی در بلندمدت باعث از بین رفتن حاصلخیزی خاک زمین زراعی شما خواهد شد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :